1 Úves - 1 year old

4,5 hˇnapos - 4,5 months old10 hetes - 10 weeks old5 hetes - 5 weeks old

4 hetes - 4 weeks old


3 hetes - 3 weeks old


2 hetes - 2 weeks old1 hetes - 1 week old0 napos - 0 day old