3 éves - 3 years old2,5 éves - 2,5 years old

15 hónapos - 15 months old
9 hónapos - 9 months old

7 hónapos - 7 months old


6 hónapos - 6 months old

5 hónapos - 5 months old

2 hónapos - 2 months old

2 hetes - 2 weeks old