A hosszúszõrû collie kialakulása


A shepherd dog valamennyi angol, ausztrál és újzélandi juhászkutya őse. Az angol juhászkutyák, közé tartozik a Hosszú és Rövid szőrű Collie, a Bobtail (Old English Sheepdog), a Border Collie és a Bearded Collie. A Sheltie kialakulásában a Collie vett részt, de ez nem kötődik szorosan Angliához.

Angliába a rómaiak, esetleg a vikingek vihettek be néhány kutyát, ezt ma már nem tudjuk, mivel írásos adatok nem maradtak fenn. A Collie a „szegény ember” kutyája volt, aki írni, olvasni nem tudott, és tenyészeti feljegyzést sem szándékozott hagyni a jövő számára. A vadászkutyákról már a középkorban jelentek meg könyvek, a nép kutyájáról csak festményekre, találgatásokra és leletekre vagyunk utalva. A Collie a kis ember kutyája, nélkülözhetetlen kollégája volt.

A Skót felföldön birkatenyésztéssel foglalkoztak, a ritkán lakott területen a birkákat szabadon engedték tél végén, és csak ősszel gyűjtötték össze őket, hogy megnyírják, levágják, vagy eladják. A begyűjtésnél a juhászkutya elengedhetetlen segítség volt, 20 ember munkáját tudta egyedül elvégezni. Az elkóborolt családokat felkutatta, és a gazdához hajtotta. Mivel a sziget mentes volt a nagytestű ragadozóktól ezért a juhászkutyának nem kellett erősnek és harapósnak lennie, csak gyorsnak, mozgékonynak és tanulékonynak. Az év többi részében az udvart őrizték, tisztántartották a gazdaságot az egerektől, patkányoktól. A baromfit is őrizte, így kereste meg az ételmaradékot.

A XII. XIII. században Anglia iparosodásával a gyapjúipar is fejlődésnek indult és így a juhászkutyákra is nagyobb szükség lett. Mivel a nyájak hajtóikkal és az őket terelő kutyákkal az egész területet bejárták, így Angliában és Skóciában különböző, de mégis hasonló típusok alakultak ki. Mindegyikre jellemző volt a közepes termet, az edzett test, a szél és vízhatlan szőrzet, valamint a vaskitartás és igénytelenség. Könyörtelen szelekcióval olyan kutyát tenyésztettek ki, amelyik a gazda szemrebbenésére is reagál, szükség esetén egyedül is képes dolgozni, úgy hogy semmi nem terelheti el a figyelmét. A XVIII. XIX. Században olyan kutyák alakultak ki, amelyek a mai angol pásztorkutyákra hasonlítanak. Az ekkori Colliera a vastag sűrű szőrzet, a mellkason sörénnyel (a nedves és állandó szél ellen), valamivel alacsonyabb lábú, részben előrebicsakló, részben lógó füllel, hosszú enyhén fölfelé ívelő farokkal, vékony, agárhoz hasonlatos fejjel.

A Collie nevével kapcsolatban sok elmélet született: T. Gray 1887-ben a kelta „cu-luth” szóra vezeti vissza. A „cu” kutyát jelent, a „luth” pedig kitartót. Egy juhászkutyára igaz is lehet a kitartó kutya elnevezés. Mr. Daziel 1891-ben a „collar” vagyis gallér szóra gondolt, utalva a dús nyakfodorra. Egy másik elmélet szerint, a kutyák a nevüket az általuk terelt birkáktól kapták, a fekete fejű, fekete lábú „colley” birkáktól. Rödiger nyelvészprofesszor szerint a Collie neve kelta eredetű és a kelta nyelvben sok olyan szó van, amelyik fiatal kutyára vonatkozik „culian”, „cuilen” stb. (Bretonul: „colen”) ezek a görög „kylla” szóra vezethetők vissza, ami fiatal állatot, kölyökkutyát jelent. Más feltételezések szerint az akkori színére utal, ami a fekete „col” szín volt és ezért hívták őket „coally dog” vagyis szenes kutyának. De az is lehet, hogy a származási helyére, a skót felföldre „collis” utalnak ezzel.

Az eleinte még ellenőrizetlen tenyésztésben milyen fajtákkal keresztezték, azt nem tudjuk. Állítólag a vékony koponyáját a barzojtól (orosz agár) kapta, és ennek köszönheti gyorsaságát is.

A színe eredetileg Black, Black and White és Black and tan volt, az orosz agárnak köszönheti a fehér jegyeket és a vörös szint. A blue-merle valószínűleg génmutációval alakult ki az alapszínekből. Ma már a Black, Black and White és a Black and tan kiveszett a fajtából. Viszont a Collie más fajták végső kialakulásához járult hozzá, például a gordon szetteréhez. Gróf Gordon vadászkutyái ezek színe akkoriban fekete vagy fekete fehér volt, nem találták meg a keresett madarakat (fürjet), viszont a közelben legeltető pásztor Collie szukája, aki mellesleg Black and tan színű volt, könnyedén felkutatta őket. A gróf megvette ezt a szukát és következetesen gordon szetterrel fedeztette, a kölyköket pedig megint gordon szetterrel. A Collie szuka színe pedig annyira lenyűgözte, hogy ezt a színt tenyésztette tovább.

I. Erzsébet királynő háziorvosa, Dr. John Caius 1570-ben megjelent könyvében említést tesz egy közepes nagyságú juhászkutyáról Canis pastoralisról, de ekkor még nem beszélhetünk kialakult fajtákról, csak a hasonló feladat következtében hasonló küllemű kutyáról.

A Collieról egyébként számtalan legenda kering. Az egyik ilyen történet Yarrowról a birka tolvajról született. 1772-ben, egy Skót faluban nap, mint nap eltünedeztek a birkák. Nem tudták kideríteni, hogy hová lettek, míg egy nap egy anyajuh haza nem tért egy hét mérföldre lakó paraszt billogjával a szarván. A paraszt - Murdison - birtokán 186 ellopott birkát találtak. Murdison eleinte tagadott, azt mondta, hogy a birkák maguktól mentek hozzá, de ezt nem hitték el, mivel egy birka sem kóborol 10 mérföldre el az otthonától. Végül bevallotta, hogy kutyája, Yarrow lopta el a birkákat, természetesen az õ parancsára. A kutyának szét kellett kergetnie a nyájat, a kiválasztott juhot leválasztani és hazaterelni. Később már magától tette ezt és annyira belejött, hogy nem az országúton, hanem rejtett ösvényen terelte haza a zsákmányt. Az ügyirat szerint Yarrowot és gazdáját is felakasztották.

A XIX. Században a fajta modern tenyésztésének kezdeteiről már több adatunk van.

A királyi levéltárban több dokumentum is található az udvar kutyáiról. 1844-ben egy Bruce nevű kutyát, felföldi juhászkutyaként említenek, a királynő Sunmore grófnőjétől kapta.

Az első kiállítást Angliában, 1859-ben rendezték, de ezen még nem szerepeltek juhászkutyák.

1860-ban már külön osztályuk volt a juhász és pásztorkutyáknak. Öt induló volt. Az első helyen egy nőstény végzett, akit „tiszta fajtájú skót szuka” megjelöléssel állítottak ki. A különleges külső Anglia kutyatartó elitjének a figyelmét is felkeltette, bár eddig csak a vadászkutyák érdekelték őket. 1860-ban a birminghami állatvásáron a szarvasmarhák és birkák mellett árult skót juhászok már nemes és tenyésztési láztól égő gazdákra találtak.

Szintén 1860-ban Viktória királynő is vett néhány skót juhászt a windsori kastélyába. A királynő személyesen látta munka közben ezeket a kutyákat a balmorali kastélyánál és el volt bűvölve a kutyák képességeitől. Egyik elegáns fehér kutyáját Scuire-t minden gyerek ismerte, még levelezőlapot is nyomtattak a képével.

1862-ben, Birminghamben már 28 Colliet tartottak számon.

 
Old Cockie
1868-1882
1868-ban született meg minden Collie ősatyja Old Cockie.
Marcus 1870-ben született Skóciában, igazi munkakutya volt.
 

GB.CH. Marcus


1871-ben állították ki először, Old Cockie-t. Ellenfele Old Mac volt egy Black and tan kutya, aki győzött is de a közönségnek Old Cockie jobban tetszett. Az uralkodó szín a Collienál a fekete és a fekete-fehér volt.

1872-ben Old Cockie álnéven szerepelt - Cockie Boy - és így azonnal győzni kezdett, a tenyésztés fontos meghatározójává vált. Ezen a kiállításon már 24 Collie szerepelt.

 

 
Treofil
1873.03.19.
1873-ban, Írországban született meg Treofil õ már vörös-fehér volt, az angol Kennel klub megalapítója S. E. Shirley tenyészetében.

1873-ban született blue-merle kan, Scott, aki megváltoztatta a merle tenyésztést. Ugyanis ezekben az években a legtöbb merle kölyköt elpusztították születésükkor. Akkoriban egyáltalán nem volt igény rájuk, de Mr. Arkwright mindent megváltoztatott. Készített egy igen jelentős tanulmányt, a merle tenyésztésről és arra a következtetésre jutott, hogy a merle és a Black and tan párosításából születnek a legszebb merlék. Ezt az időszakot követte a tricolor - merle párosítás.

Scott

1876-ban már háromszínű és „sable-whites” Colliekat is lehetett látni. Ezeket ún. zobel collieknak hívták.

A bozontos gyapjút felváltotta a szép, finom, fényes, ápolt hosszú szőr. A rendetlen füleket hozzáigazították a fejhez, így előrebicsaklott. Hosszú kecses lábak védték a dús sörényt a földön való húzástól. A nyakat dús szőrzet védte. A Collieból, a szegény ember kutyájából, a nemesi udvarok kutyája lett.

1877-ben külön osztályba sorolták a hosszú és rövidszőrű fajtákat.

 
GB.CH. Charlemagne
1879.01.04.
Old Cockie lányát, Maudie-t Treofillal pároztatták, és 1879-ben ebből az alomból született egy igen jelentős kan CH. Charlemagne. Old Cockie-nak még kicsi lelógó füle, CH. Charlemagne-nak viszont a ma is elvárt magas tűzésű füle volt.
 
 
Cockie és Charlemagne

1889-ben jelent meg az első könyv, amit a Collieról kiadtak. Ez a The Collie ebben szerepel az első standard és színmeghatározás, mely azt mondja, hogy a szín lényegtelen. A század vége előtt elérte a Collie népszerűségének az első csúcsát.

Semmiféle karantén rendelet nem tudta megakadályozni, hogy a kutyákat az öreg kontinensen is kiállítsák, ezért még a századforduló előtt meghódította Európát.
 

CH. Charlemagne fia, CH. Metchley Wonder - született 1886-ban - szintén champion lett, s vele indult meg a nagy Collie üzlet. Tulajdonosa a fedeztetési díjjakból szép kis vagyont szedett össze.

GB.CH. Metchley Wonder
1886.03.02.


 
GB.CH. Christopher
1887.04.16.
CH. Metchley Wonder egyik fiát, CH. Christopher-t - született 1887-ben - Hans Hamilton kenneléből 1000 angol fontért vették meg az amerikaiak és így került Philadelphiába, viszont a németek 5000 Márkáért vették meg. Ormskirk Emmerald-ért már 1300 fontot fizettek az amerikaiak.

 

GB.CH. Ormskirk Emerald
1894.09.03.


1882-ben alapította meg Southport kennelét Mr. Magson. 1885-ben pedig az Ormskirk kennel alapult meg Mr. Stretch tulajdonában. õk az első jelentős tenyésztők.

1884-ben született meg az első merle champion kan CH. Blue Ruin õ a szép merle szín alapítója.

1888-ban elnyerte a kennel klub kiállításán a fajta győztesnek járó „Collie Club Throphy”-t. Két évvel később eladták Amerikába, ahol a merle szín alapítója lett.

VII. Eduard uralkodása alatt több merlét adtak el az USA-ba, mint a többi színt együttvéve, köztük több vemhes szukát is. Sok merlét exportáltak Európába, sőt Oroszországba is.

1890. környékén, II. Nyikolaj orosz cár 400 Colliet vett Angliából, és az orosz-japán háborúban egy részüket hírvivő és mentőkutyaként használták. Másik részüket viszont tenyésztésbe vették, ezeket Szentpéterváron tartották, innen indult ki az orosz Collie tenyésztés.

1893-ban a Seedley kennel alapult meg Mr. Lord irányításával.

1899-ben, Helsinkiben (akkoriban Oroszországban) már voltak Collie kiállítva.

1907-ben megalakult a Rough Blue Merle Collie Klub. Mr. C. White tenyésztette a legideálisabb merle színű és jegyekkel rendelkező Colliet. Mr. H. E. Packwood volt a leginkább merlére specializálódott tenyésztő. Az õ kenneléből került ki az első USA. CH. kan Porchester Blue Sol. 1911-ben nyert CC-t a Ladies Kennel Association kiállításán, sok jobb sablét vert.

1913-ban Mr. Stanfield megalapította a Laund kennelt, melyet halála után lánya Ada Bishop vitt tovább.
 

 
1 Word War
 

Az első világháború után a merle színű állomány-hanyatlásnak indult, csak pl. Rev. T. Salter (Mount Shannon kennel) és Miss. Daisy tartotta a frontot.
 

 
Ladypark
1923-ban alapul Miss. Grey tulajdonában a Ladypark kennel, mely a XX. Század elején meghatározó volt.


1938. decemberében Eric Knight megírta a történetét a Saturday Evening Post című újságba „Lassie hazatér” címmel. Ezzel elindult a Collie láz, természetesen a kutya rovására.

1939-ben született az oroszok gyöngyszeme Daycot egy dark-sable kan, aki aknakereső kutya volt, több ezer aknát talált meg, és így Szentpétervár híres épületeit mentette meg a felrobbanástól. Daycot még a háború után is sokáig jó egészségnek örvendett.

1943-ban színházi bemutató „Lassie hazatér” címmel, Elizabeth Taylornak ez hozta meg a világsikert. A kutyát Pal-nak hívták és kan kutya volt, hatalmas tudással. Halála után egy fia és egy lánya vette át a főszerepet.

1945-ben volt a Lassie fia című film premierje. 1946. Lassie című vígjáték sorozat indul a rádióban, mely egészen 1949-ig tart.

Illetve ugyanebben az évben a Courage of Lassie című film bemutatója.
 

1947-ben született minden idők legnagyobb sztárja ICH. Lochinvar of Ladypark. Tíz éves korára kétszeres Cruft¢s gyõztes volt. 2 CH. szuka és 7 CH. kan utóda volt.

Int.CH. Ir.CH. Lochinvar of Ladypark
1947.02.01.


1948. és 51 között minden évben új Lassie filmet mutatnak be a mozikban.

50-es évek meghatározója a Ladypark kennel. 1954-60 között az oroszok szarvas tenyésztésbe fogtak a Bajkál tó mellett, a vad állatok terelésére csak a Collie vált be.
 

 
Dazzler of Dunsinane
1962.
60-as években Mrs. Audrey Chatfield a Dunsinane kennellel vette át a vezető szerepet. 1962. 06. 14. született Dazzler of Dunsinane, a hatvanas-hetvenes évek egyik sztárkutyája.

GB.CH. Royal Ace of Rokeby
1965.05.20.

A másik, fia CH. Royal Ace of Rokeby és unokája CH. Ramsey of Rokeby volt.


GB.CH. Ramsey of Rokeby
1966.06.04.

A kiállítási láz elérte a Colliekat is, így az idegrendszer rovására ment a küllem javítása. Minden idők legszebb kanjáról CH. Anfield Modelről feljegyezték, hogy ijedős volt, és a ringben nem mindig viselkedett előnyére.

GB.CH. Anfield Model
1902.06.24.

A 60-as évek második felétől jelenik meg a Rokeby kennel, mely a 70-es évek meghatározója lett. Tenyésztésben és kiállítási legendában is egyedülálló.

 
GB.CH. Aberhorne Arrester
1976.04.19.
A nyolcvanas évek meghatározó kutyái: 1976. 04. 19. CH. Aberthorne Arrester, õ rendelkezik a legtöbb CH. utóddal, és 1977. 07. 23. CH. Mybern's Minstrel volt.
 

GB.CH. Mybern's Minstrel
1977.07.23.


 
Ita.CH. ICH. GB.CH. Incredibly Blu di Cambiano
1980.12.17.
1980-ban, egy olasz kennelben született meg Itl. CH. ICH. Incredibly Blu di Cambiano blue-merle kan, szülei mindketten elérték az ICH. címet. Hazel Hunt (Rifflesea kennel) ezt a kutyát, és testvérét Ink Spotted Blu di Cambiano-t megvette és hazavitte Angliába. Incredibly hamarosan megszerezte az angol championátust, a Pedigréé Churm-ot és a Dogs Trophy-t mint a legjobban örökítõ kan. Ezt õ érte el először, mint blue-merle. 9 CH. apja, 5 országban.

 Arrester fia CH. Tashadon Tommy Tucker aki Cruft’s győztes is volt, gyönyörű kölykei voltak, de sajnos nem volt egy kihasznált fedezőkan. Fia CH. Heighinglea Black Night of Rixown hasonlóan járt, mint az apja, õ utána is igen kevés utód maradt fenn. Tommy Tuckernek volt egy másik gyönyörű fia, CH. Coldamar Wor George ki apjához hasonlóan Cruft’s győztes lett, sőt Georgenak egy tricolor lánya szintén elérte ezt a címet. Ennek ellenére nem sokat használták ezt a vonalat.
 

GB.CH. Tashadon Tommy Tucker

GB.CH. Heighinglea Black Night of Rixown
 

 

GB.CH. Coldamar Wor George
 


 

Arranbrook Mr. Chips of Aberhill
1976.02.07.

 

GB.CH. Pelido Double Fantasy
 

Arresterrel egy időben született egy másik kiemelkedő kan, Arranbrook Mr. Chips of Aberhill. Legszebb fia CH. Geoffdon Lawmaker. Chips is és Lawmaker is feledésbe merült, csak Chips másik fia CH. Pelido Double Fantasy, és Lawmaker fia Karava Kornishman - akik nem voltak olyan kiemelkedők - tartották fenn ezt a vonalat.
 

 

GB. CH. Geoffdon Lawmaker
1978.07.17.


GB. CH. Karava Kornishman
1980.09.17.


A legszebb kölykök egyébként az Arrester és Chips kombinációjú almokból születtek.

A Collie használhatósága igen sokrétű. Nemcsak eredeti szakmájában képes dolgozni, hanem más dolgokra is megtanítható. Nevezetesen vakvezető kutya, mentő kutya, terápiás kutya, őrző-védő kutya, rendőrkutya, mozgássérülteket segítő kutya, az agility pályán is megállja a helyét. Ezt az igen sokoldalúságát nem hagyják figyelmen kívül, ma már számos európai országban hasznosítják.

Kakas Tímea
Lucky-Luke kennel